Nos nieuws

NOS Nieuws
 • Belangenclubs van onder meer bouwbedrijven, corporaties en gemeenten hebben onderling afgesproken om hun uiterste best te doen om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen om het woningtekort tegen te gaan. Ze benadrukken daarbij wel dat dit alleen lukt als er tot 2030 jaarlijks 3 tot 5 miljard euro aan extra steun komt van de rijksoverheid.

  De brancheorganisaties onderschrijven de wens van de overheid om tweederde van de nieuwe woningen 'betaalbaar' te maken, dus sociale huurwoningen en huur- en koopwoningen voor middeninkomens. Maar ook omdat zulke woningen minder geld opleveren, is er overheidssteun nodig, zeggen ze. "Zonder de juiste steun van het Rijk is het onmogelijk om de gewenste woningbouwproductie in de gewenste kwaliteit te leveren", aldus de organisaties.

  Het geld is onder meer nodig om de infrastructuur naar nieuwe woongebieden aan te leggen, want gemeenten en provincies hebben daar volgens de belangenorganisaties te weinig financiële middelen voor.

  Minder belasting, meer subsidies

  Verder stellen ze een aantal subsidies en belastingverlagingen voor. Gemeenten moeten nu vennootschapsbelasting betalen over de winst die ze maken bij grondexploitatie. Dat zou moeten worden afgeschaft. "Gemeenten hebben immers geen winstoogmerk, maar een maatschappelijke doelstelling", aldus de ondertekenaars.

  Ook de vennootschapsbelasting voor corporaties zou moeten worden afgeschaft. Corporaties betalen nu jaarlijks meer dan een miljard vennootschapsbelasting. Als dat niet meer hoeft, houden ze meer geld over voor de bouw van huizen.

  Om private investeerders in woningen tegemoet te komen, zou daarnaast de overdrachtsbelasting omlaag moeten. De overdrachtsbelasting voor investeerders in huurwoningen is nu 10,4 procent, terwijl die 2 procent is voor kopers die zelf in een huis gaan wonen.

  Verder moeten projectontwikkelaars volgens de organisaties subsidie kunnen krijgen voor bouwprojecten die te weinig winstgevend zijn. Met name als dat komt door overheidseisen dat een project veel 'betaalbare' woningen heeft.

  Industriële woningbouw

  Het demissionaire kabinet heeft al maatregelen genomen om de woningbouw te stimuleren. Zo is er subsidie voor bouwprojecten: de Startbouwimpuls van in totaal 300 miljoen euro. Een eerder kabinet begon al met de Woningbouwimpuls van in totaal 1 miljard sinds 2019.

  Volgens de organisaties gaat het hier om incidentele subsidies, is het onvoldoende en is er structureel meer geld nodig.

  De organisaties kijken overigens niet alleen naar het Rijk voor hulp; ze hebben ook onderling afspraken gemaakt om sneller en goedkoper te bouwen. Zo willen ze meer inzetten op industriële woningbouw, waarbij huizen voor een groot deel al in een fabriek worden gemaakt. Ook gaan gemeenten hun eisen aan nieuwe en 'betaalbare' woningen op landelijk niveau standaardiseren.

  Vorig jaar 88.000 nieuwe woningen

  Vorig jaar kwamen er 88.000 woningen bij in Nederland. Dat waren ruim 73.000 nieuwbouwwoningen en bijna 15.000 door bijvoorbeeld splitsing van bestaande grote woningen tot kleinere en het ombouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden tot woningen.

  Het kabinet wil dat het huidige tekort van 390.000 woningen in 2030 fors is teruggedrongen. Om dat te bereiken moeten er, ook gezien de bevolkingsgroei, vanaf dit jaar tot en met 2030 nog ruim 800.000 woningen bij komen. Dat zijn er jaarlijks zo'n 115.000.

  De verwachting is dat dit aantal in het huidige jaar en ook in 2025 niet gehaald wordt. Het aantal afgegeven bouwvergunningen is vorig jaar namelijk fors gedaald.

 • Het parlement in Ghana heeft wetgeving goedgekeurd die het strafbaar maakt om jezelf als lhbti'er te beschouwen. Mensen kunnen er tot drie jaar cel voor krijgen. Op het vormen of financieren van een lhbti-gemeenschap staat zelfs vijf jaar gevangenisstraf.

  Pogingen van parlementariërs om de sancties te beperken tot werkstraffen en het verplicht volgen van therapie haalden het niet. De wet kan alleen nog worden tegengehouden door president Nana Akufo-Addo. Hij heeft volgens de BBC eerder gezegd dat hij dat doet als de meerderheid van de Ghanezen ertegen is.

  Amnesty International heeft gewaarschuwd dat de wet de rechten van lhbti's ernstig aantast. Gevreesd wordt dat er een heksenjacht ontstaat op lhbti'ers en mensen en organisaties die zich sterk maken voor hun rechten. Volgens de wet worden mensen aangespoord om lhbti's aan te geven bij de autoriteiten.

  De Verenigde Staten hebben Ghana opgeroepen de wetgeving te herzien. Washington laat weten "ernstig bezorgd" te zijn.

  Ghana is een overwegend christelijk land. Verschillende religieuze organisaties hebben zich achter de nieuwe wet geschaard.

  Correspondent Elles van Gelder was vorig jaar in Ghana en hoorde dat lhbti'ers steeds vaker slachtoffer zijn van geweld:

 • In Nieuw-Zeeland is het vandaag lastig tanken bij onbemande benzinestations. Het is een schrikkeldag en de software om te betalen werkt niet.

  Het gaat om pompstations van de bedrijven Allied Fuel, Gull, Z Energy en BP. De leverancier van de software zegt dat de storing is ontstaan doordat het 29 februari is, een schrikkeldag dus. Er zou iets zijn misgegaan met een code, maar veel meer duidelijkheid kon het bedrijf niet geven. Daar moet komende dagen onderzoek naar worden gedaan.

  Tankstations waar bemande kassa's zijn, werken nog wel in het land. Sommige bedrijven hebben aangekondigd volgende week als tegemoetkoming korting te geven op benzine, schrijven lokale media.

 • De Amerikaanse comedian Richard Lewis (76) is overleden. Hij was standup-comedian maar werd vooral bekend door zijn rol in de televisieserie Curb Your Enthusiasm, waarin hij jarenlang speelde met Larry David.

  Lewis begon in de jaren 70 en speelde in clubs in New York en verscheen later in latenightshows op televisie, zoals die van David Letterman. Eind jaren 80 maakte hij zijn filmdebuut in The Wrong Guys. Verder speelde hij onder meer een hoofdrol in de sitcoms Anything but Love en Daddy Dearest.

  Het bekendst werd hij echter door zijn rol in Curb Your Enthusiasm. Vanaf 2000 speelde hij daarin een semi-fictieve versie van zichzelf. Hij had de rol een van de beste vrienden van hoofdrolspeler Larry David, die hij in het echt al sinds zijn kindertijd kende.

  Zwartgalligheid

  Lewis zat kort geleden nog in het twaalfde seizoen van de serie, uitgezonden door HBO. Hij was toen al ziek, Lewis leed aan de ziekte van Parkinson. In april vorig jaar kondigde hij aan dat hij zou stoppen met standup-comedy.

  De comedian stond bekend om zijn zwarte humor en had de bijnaam 'The Prince of Pain'. Vrijwel altijd gekleed in het zwart maakte hij zijn eigen angsten en zwartgalligheid graag belachelijk. Lewis overleed thuis in Los Angeles.

 • Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat Donald Trumps claim toetsen dat hij niet vervolgd kan worden voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Het hof gaat kijken naar een uitspraak van een lagere rechtbank die Trumps immuniteit voor vervolging eerder afwees.

  Eind april zal de behandeling van de zaak beginnen. De centrale vraag zal zijn in hoeverre een oud-president immuniteit geniet tegen vervolging voor zaken die zich hebben afgespeeld in zijn ambtsperiode als president.

  Vorig jaar werd Trump door federaal aanklager Jack Smith aangeklaagd voor pogingen de verkiezingsuitslag van de vorige presidentsverkiezingen te ondermijnen. Trump verloor van Joe Biden maar claimde valselijk dat er sprake was van fraude.

  Als het Hooggerechtshof de uitspraak van de lagere rechtbank niet zou toetsen, zou er waarschijnlijk nog dit jaar een proces van start kunnen gaan tegen Trump. Maar vier van de negen rechters van het Hooggerechtshof besloten de zaak op te pakken, wat voldoende was.

  Politiek verlamd

  Trump zelf reageerde opgetogen op het besluit van het Hooggerechtshof om de zaak in behandeling te nemen. Volgens hem kan het niet zo zijn dat een president tijdens zijn ambtsperiode moet vrezen voor vervolging voor beslissingen die hij in functie neemt. Ze zouden daardoor politiek verlamd raken en slachtoffer kunnen worden van afpersing.

  Trump, tegen wie meerdere rechtszaken lopen, ligt op koers om de Republikeinse kandidaat te worden voor de presidentsverkiezingen in november. Nikki Haley is de enige overgebleven tegenkandidaat. Ze heeft te kennen gegeven de strijd voorlopig niet op te geven, naar verluidt ook in de hoop dat rechtszaken tegen Trump hem uiteindelijk de das omdoen.

  Het Hooggerechtshof beoordeelt ook nog of Trump in Colorado bij de voorverkiezingen geweerd kan worden van het stembiljet. Een hof van beroep in die staat oordeelde eind vorig jaar dat Trump zich daar niet verkiesbaar mag stellen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan rebellie, vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool in 2021.

 • Er zijn maatregelen nodig om grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen tegen te gaan. Dat concludeert Mariëtte Hamer, de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, in een advies aan de Tweede Kamer. Slachtoffers kunnen vrouwelijke gevangenen zijn, maar ook medewerkers.

  Door de machtsverhouding tussen medewerkers en gedetineerden en de interne hiërarchie is er op deze plekken een groter risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag, stelt ze vast. Er is volgens haar een cultuurverandering nodig, waardoor mensen zich sneller uitspreken als er zaken misgaan.

  Ook moet het gemakkelijker worden voor gedetineerden om melding te doen van grensoverschrijdend gedrag. Informatie daarover moet helder zijn en gevangenen moeten ervan op aankunnen dat klachten onafhankelijk worden behandeld. Meldingen moeten daarbij buiten het zicht van gevangenispersoneel gedaan kunnen worden.

  Het rapport van Hamer volgt op misstanden in vrouwengevangenissen en een kritisch rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de penitentiaire inrichting in Nieuwersluis. Er was in het verleden onder meer sprake van seksueel misbruik. Hamer wijst er in haar rapport op dat ieder seksueel contact tussen een medewerker en een gedetineerde volgens de wet strafbaar is, ook omdat sprake is van een groot machtsverschil. "Of de gedetineerde ermee instemt is dus irrelevant", aldus Hamer.

  Gisteren kwam naar buiten dat drie mannelijke medewerkers van de gevangenis in Nieuwersluis worden vervolgd voor het aanranden van vrouwelijke gedetineerden. Een van hen wordt ook verdacht van verkrachting.

  Meer voorspelbaarheid

  Los van de hiërarchische verhoudingen zijn er meer factoren die het risico in vrouwengevangenissen op grensoverschrijdend gedrag vergroten. Er zijn veel een-op-een-werksituaties, er is onzekerheid over het toekomstperspectief en er bestaat een afhankelijkheid van individuele beoordelingen. "Gedetineerden in een vrouweninrichting hebben ook nog bovengemiddeld vaak een licht verstandelijke beperking en traumatische ervaringen, wat ze kwetsbaar maakt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag."

  In de verhouding tussen medewerkers en gedetineerden adviseert Hamer meer voorspelbaarheid te creëren. Bevoegdheden van medewerkers om gevangenen privileges toe te kennen, zouden om die reden beperkt moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om toestemming om langer te bellen met de buitenwereld.

  "In de gesprekken met gedetineerden hoorde ik dat medewerkers grappen maakten over gedetineerden of dreigden met een 'enkeltje iso', de isoleercel. De gedetineerden die ik heb gesproken, lieten mij weten dat deze opmerkingen grote impact op hen hebben (gehad) vanwege de macht van de medewerkers."

  Integriteit

  Omgekeerd kunnen ook gevangenen fysiek, verbaal en seksueel grenzen overgaan tegenover cipiers, schrijft Hamer. "De reactie daarop van medewerkers moet altijd integer zijn, hoe moeilijk het misschien ook is. Vergelding van fysiek of verbaal geweld of instemming met seks mag niet."

  Hamer sprak voor het rapport met medewerkers en directies van vrouwengevangenissen, toezichthouders en (ex-)gedetineerden.

 • De inspectie maakt zich zorgen over de manier waarop de gesloten jeugdzorg verandert. Over zes jaar mag niemand meer in zo'n instelling terechtkomen en daarom worden locaties afgeschaald en omgebouwd. Maar alternatieven ontbreken, hulp laat vaak lang op zich wachten en alle instellingen staan er financieel slecht voor.

  De vijftien locaties voor gesloten jeugdzorg in het land zijn een laatste middel om jeugdigen met ernstige problemen te helpen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen of jongeren die veel drugs gebruiken of denken aan zelfdoding. In de gesloten jeugdzorg kan een jeugdige een medische behandeling opgelegd krijgen of opgesloten worden in een kamer.

  Anderhalf jaar geleden nam het kabinet maatregelen om de gesloten jeugdzorg te veranderen. Opvang moet minder grootschalig worden, opsluiten moet minder snel mogelijk worden en er mogen vanaf 2030 geen nieuwe jeugdigen in de gesloten jeugdzorg bijkomen. Het doel: menswaardigere zorg bieden.

  Dat daarvan niet altijd sprake is, werd recent nog duidelijk. Bij de instelling Woodbrookers in Friesland zijn regelmatig pijnprikkels gebruikt, zoals een arm- of beenklem, bleek uit een rapport. Ook werd een meisje in een paar maanden tijd dertig keer naar de isoleercel gebracht.

  Stichting Het Vergeten Kind concludeerde twee jaar geleden dat driekwart van de ondervraagde jeugdigen extra psychische klachten oploopt in de gesloten jeugdzorg.

  Af- en ombouw

  De laatste jaren neemt het aantal jongeren en kinderen in de gesloten jeugdzorg al af. Zo'n 480 jeugdigen maken er nu gebruik van. Vier jaar geleden waren dat er nog 800. Het aantal plekken dat beschikbaar is in de gesloten jeugdzorg neemt in hetzelfde tempo af.

  De bezetting en capaciteit van de gesloten jeugdzorg:

  Het is echter onduidelijk wat de alternatieven zijn. De Jeugdautoriteit - die de gesloten jeugdzorg monitort - hoort vooral over 24-uursbegeleiding of een hybride vorm van open én gesloten jeugdzorg. Daarnaast zijn er jeugdigen die gebaat zijn bij gesloten jeugdzorg, maar geen zorg ontvangen, vreest de Jeugdautoriteit.

  Ook de inspectie ziet dat alternatieven ontbreken. Zo is er een tekort aan vervolgplekken waar jeugdigen naartoe kunnen. De meesten kunnen niet terug naar huis, maar hebben bijvoorbeeld een beschermd-wonenplek nodig. Er is een groot tekort aan dit soort plekken. Daardoor blijven plekken in de gesloten jeugdzorg langer bezet dan nodig.

  Ook zijn er zorgen over de manier waarop keuzes worden gemaakt over de instellingen. Zo'n besluit moet genomen worden door gemeenten, maar laat soms lang op zich wachten, ziet de inspectie. Hierdoor wordt niet geïnvesteerd in personeel of kleinschaliger verblijf.

  Daarnaast is er te weinig passende hulp in de gesloten jeugdzorg. Jeugdigen wachten soms maanden op therapie of een behandeling. Passende hulp bij verslavingen - waar veel vraag naar is - ontbreekt. Voor de jeugd-GGZ geldt hetzelfde.

  Positief is dat het steeds beter lukt om geweld te voorkomen in de gesloten jeugdzorg. Maatregelen die de vrijheid van jeugdigen beperken worden minder vaak ingezet, omdat er alternatieven zijn gevonden. Bijvoorbeeld door op voorhand met de jeugdige te bespreken hoe er moet worden gehandeld in zo'n situatie.

  Wel wordt soms voor een vrijheidsbeperkende maatregel gekozen omdat er bijvoorbeeld te grote groepen zijn of te weinig personeel. Dat dit een rol speelt bij de beslissing voor een maatregel noemt de inspectie onacceptabel.

  De veranderingen in de gesloten jeugdzorg hebben ook invloed op de financiën van de instellingen. Alle aanbieders zitten inmiddels in financieel zwaar weer. Door de afbouw van de gesloten jeugdzorg is de bezetting op locaties kleiner. De ontvangen bedragen per jeugdige dekken daardoor niet meer de kosten.

  Meer geld nodig

  Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging voor de gesloten jeugdzorg, noemt de uitkomsten van de inspectie pijnlijk, maar niet onverwacht. "We werken al lange tijd met succes aan verbeteringen, maar het inspectierapport maakt nog eens duidelijk dat we er nog niet zijn. We trekken dit ons aan en gaan met alle bevindingen aan de slag", zegt Bestuurslid Mirjam van den Nieuwenhuijzen.

  De branche stelt ook dat er beter moet worden samengewerkt om de problemen op te lossen, zowel tussen verschillende zorgsectoren, als tussen Rijk en gemeenten. Daarnaast is meer landelijke regie noodzakelijk, volgens Van den Nieuwenhuijzen.

  "Met eenmalige geldpotjes waar regio's zelf een draai aan geven, komen we er niet. Het jeugdzorgstelsel schiet uitgerekend voor de meest kwetsbare jongeren het meest tekort. We moeten deze negatieve spiraal samen doorbreken."

  "Dit is een harde, maar eerlijke boodschap van de IGJ die vraagt om snelle veranderingen", zegt demissionair staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van Ooijen in een reactie. Volgens Van Ooijen wordt met alle partijen samen gewerkt aan de transformatie van de gesloten jeugdzorg.

  "Dat is een zorgvuldig proces, want het gaat hier om een kwetsbare doelgroep. Goed daarom dat de IGJ hier toezicht op houdt. Uit de uitkomsten van hun toezicht blijkt dat alle betrokken een stap bij moeten zetten. Ik snap de roep om landelijke regie daarbij heel goed. Voor de zomer zullen we een besluit nemen over de toekomst van de huidige gesloten jeugdhulplocaties."

 • De executie van een terdoodveroordeelde man in de Amerikaanse staat Idaho is mislukt doordat het gevangenispersoneel geen geschikte ader vond voor de dodelijke injectie. Na acht mislukte pogingen om een infuus in te brengen werd besloten om de executie van Thomas Creech voor vandaag te staken.

  De 73-jarige Creech zit al bijna 50 jaar vast voor vijf moorden in de jaren 70, gepleegd in drie Amerikaanse staten. In 1981 sloeg hij een medegevangene dood en die zaak leidde tot de doodstraf, die vandaag zou worden uitgevoerd in de gevangenis in de plaats Kuna.

  Brancard

  Thomas Creech werd aan het eind van de middag (Nederlandse tijd) vastgebonden op een brancard de executieruimte binnengereden. Drie medisch geschoolde vrijwilligers probeerden een geschikte ader te vinden op zijn armen, benen en voeten voor een katheter, om daar de dodelijke injectie in te kunnen spuiten.

  Ze probeerden verschillende keren om een infuuskatheter op een stuk met alcohol gereinigde huid te plaatsen, maar daar slaagden ze niet in. Na acht pogingen gaven ze het op.

  Al die tijd maakte de terdoodveroordeelde oogcontact met zijn vrouw, familieleden en andere getuigen van de executie die vanuit een kamer toekeken.

  Het is niet duidelijk wat er nu met de terdoodveroordeelde gaat gebeuren. Zijn advocaat diende onmiddellijk na het fiasco in de executieruimte een verzoek in om de doodstraf in trekken.

 • De voltallige gemeenteraad in Den Haag wil een extern onderzoek naar de rellen rond een Eritrese bijeenkomst, ruim anderhalve week geleden. Dat is de uitkomst van een debat in de Haagse gemeenteraad met burgemeester Van Zanen, die van de ernstige rellen "wil leren".

  In de raad leven veel vragen over de maatregelen die rond de bijeenkomst zijn genomen. De burgemeester vertelde de gemeenteraad pas laat en niet volledig te zijn geïnformeerd over relevante ontwikkelingen vóór de ongeregeldheden op zaterdag 17 februari bij zalencentrum Opera uitbraken.

  Zo was hij niet op de hoogte gesteld van een aanhouding voor opruiing, een aantal dagen voor de bijeenkomst. Bovendien hoorde Van Zanen pas op zaterdagavond dat bussen met feestgangers, die uit hele land naar Den Haag kwamen, door tegenstanders waren gevolgd. Ook was hij er niet van op de hoogte gesteld dat vroeg op de dag Eritrese relschoppers in de buurt werden gesignaleerd.

  Onbevredigend

  "Het is onbevredigend dat ik die signalen niet heb gehoord, maar ik weet niet of het dan anders zou zijn verlopen", zei de Haagse burgemeester in het debat. "Toen de mensen eenmaal binnen waren en er buiten ongeregeldheden waren, kon ik de bijeenkomst niet meer verbieden", concludeert hij. "Ze waren toen binnen veiliger."

  Gisteren maakte Van Zanen al meer details bekend over de aanloop en nasleep van de rellen. Daarvoor beantwoordde hij 223 vragen van de Haagse gemeenteraad. In een brief aan de raad reageerde Van Zanen naar eigen zeggen "zo gedetailleerd mogelijk".

  Extern onderzoek

  Met de schriftelijke antwoorden nam de gemeenteraad geen genoegen. Alle partijen stemden in het debat in met een extern en onafhankelijk onderzoek naar de rellen, meldt Omroep West.

  Van Zanen zal in een brief aan de gemeenteraad de mogelijke opzet van zo'n onderzoek uiteenzetten. In de raadsvergadering van 14 maart zal er opnieuw over gesproken worden. Wie het onderzoek moet gaan uitvoeren, is nog niet bekend.

 • Drie mannelijke medewerkers van vrouwengevangenis Nieuwersluis worden door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd voor het aanranden van vrouwelijke gedetineerden. Een van de mannen wordt ook verdacht van verkrachting. Een woordvoerder van het OM Midden-Nederland bevestigt een bericht hierover van De Telegraaf.

  In de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis in de provincie Utrecht zitten uitsluitend vrouwelijke gedetineerden. In mei vorig jaar bleek uit een schokkend rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid dat gedetineerde vrouwen er slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, waaronder orale bevrediging en tongzoenen.

  Vier slachtoffers

  Het OM heeft naar aanleiding van aangiften en onderzoek besloten om de drie mannen te vervolgen voor zedenfeiten. De slachtoffers waren volgens het OM vier vrouwen die tussen februari en juni 2022 vastzaten in de gevangenis.

  De woordvoerder voegt eraan toe dat drie andere aangiften niet hebben geleid tot vervolging. "Twee aangiften zijn geseponeerd bij gebrek aan bewijs en een derde heeft niet tot onderzoek geleid, omdat de aangifte niet leidde tot de verdenking van een strafbaar feit."

  Morgen verschijnt een advies over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen van Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

 • In de buurt van de Noorse stad Bergen is een helikopter in zee gestort. De bemanning kon nog een noodoproep uitzenden waardoor de Noorse reddingsdienst snel ter plaatse was.

  Alle zes inzittenden zijn met een reddingshelikopter uit zee gehaald, zegt de dienst. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ze worden naar de plaats Haukeland op het Noorse vasteland gevlogen.

  Bergen is de op een na grootste stad van Noorwegen en een belangrijk overstapcentrum voor Noorse bedrijven die olie en gas winnen op de Noordzee.

 • Op een stuk van de Rijn in Duitsland varen vanaf nu schepen die worden bestuurd door een kapitein op de wal. In de haven van Duisburg is een controlekamer voor zulke 'kantoorschippers' geopend. Op termijn is door de nieuwe techniek minder bemanning nodig; ook zou de scheepvaart er veiliger door worden.

  De controlekamer is de eerste in zijn soort in Duitsland. Een van de betrokken bedrijven werkt in België al langer met schepen die op afstand worden bestuurd. Daar is soms al geen bemanning meer nodig.

  Vanuit de controlekamer worden nu drie schepen aangestuurd op de Rijn tussen Rotterdam en Bonn. De walschipper heeft daarvoor een reeks schermen en een besturingsapparaat tot zijn beschikking. De schepen zijn op hun beurt uitgerust met camera's en sensoren.

  Zo ziet dat eruit:

  In de beginfase zitten op de schepen nog een schipper en ander personeel. Op termijn kan met minder, of helemaal zonder mensen worden gevaren.

  In Duitse media wijst de branchevereniging van de binnenvaart op het personeelstekort in de sector. Nu liggen schepen soms stil als de bemanning zich aan verplichte rusttijden houdt. Een extra ploeg aan boord zit er vaak niet in. In zulke situaties kan besturing op afstand een uitkomst zijn.

  Bij betrokken instanties is er ook hoop dat het werk in de controlekamer mensen aanspreekt die wél interesse hebben in de binnenvaart, maar niet wekenlang op een schip willen zitten.